Raport.

EUROTEL SA (24/2017) Znacząca skala współpracy handlowej

Działając na § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że: w związku ze złożonym zamówieniem przez Polkomtel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4 , obroty z tą spółką od początku roku przekroczyły 10% obrotów Emitenta, co ma wpływ na całkowitą wielkość obrotów i osiągane przez Emitenta wyniki.
Współpraca z wymienioną spółką oparta jest na handlu produktami typu elektronika użytkowa.
Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w obrocie handlowym tego rodzaju.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Eurotel SA
ISIN:PLERTEL00011
NIP:586-15-84-525
EKD: 46.66 sprzedaż hurtowa pozostała
Adres: ul. Myśliwska 21 80-126 Gdańsk
Telefon:+48 58 5203819
www:www.eurotel.pl
Kalendarium raportów
2019-09-12Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-12Raport półroczny
Komentarze o spółce EUROTEL
2019-05-20 06-05-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649