Raport.

EUROSNACK SA (4/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurosnack SA w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 26.651.546
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.114.989, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 44,97% oraz w ogólnej liczbie głosów 40,13%.
Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 14,92% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.
New Gym SA:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 10.329.389, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 36,64% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,21%.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Eurosnack SA
ISIN:PLERSNK00016
NIP:6271554848
EKD: 10.61 wytwarzanie produktów przemiału zbóż
Adres: ul.Jasna 14/16 A 00-041 Warszawa
Telefon:+48 32 2455058
www:www.eurosnack.pl
Komentarze o spółce EUROSNACK
2019-06-26 01-06-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649