Raport.

ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS SA (12/2017) uzupełniony raport roczny za 2016 rok

Zarząd Spółki Energy Environment Solutions SA z siedzibą we Wrocławiu ( dalej : Emitent ), w uzupełnieniu do Raportu nr 9/2017 z dnia 31.05.2017 roku, przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony jednostkowy i skonsolidowany raport roczny wraz opinią biegłego rewidenta za 2016 rok. Jednocześnie Emitent informuje że pozyskał nowy podmiot do badania sprawozdania finansowego za rok 2016 gdzie informował publicznie Raportem 11/2017 z dnia 16 czerwca 2017.
Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny, a także deklaruje wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, a także dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-03 09-04-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649