Raport.

EMPERIA HOLDING SA (43/2017) Zakończenie programu skupu akcji Emperia Holding S.A. prowadzonego przez spółkę zależną Elpro Development S.A.

Zarząd Emperia Holding S.A. ("Emitent") informuje, że w wyniku realizacji upoważnienia udzielonego uchwałą nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji oraz w sprawie zgody na zawarcie umów pomiędzy Emperia i spółkami zależnymi oraz z uchwałą nr 3/04/2014 Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A z dnia 08.04.2014 roku, wraz z późniejszymi zmianami, spółka zależna Elpro Development S.A. zakończyła program skupu akcji Emperia Holding S.A. przez Elpro Development S.A. w związku z upływem terminu przewidzianego na jego przeprowadzenie przewidzianego w uchwałach Rady Nadzorczej Emitenta.
Spółka Elpro Development S.A. posiada 428 237 akcji Emitenta dających prawo do 428 237 (3,470%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących 3,470% kapitału zakładowego Emitenta. Skupione akcje mają zostać umorzone przez Emitenta.
Transakcje skupu akcji Emitenta zrealizowane przez Millennium Dom Maklerski S.A., w konsekwencji których zawierane były następnie transakcje pakietowe, są zgodne z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku, uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-05-29 02-05-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649