Raport.

EKO EXPORT SA (26/2017) Rejestracja przez Sąd zmian w statucie.

Zarząd EKO EXPORT S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd otrzymał postanowienie z dnia 27.06.2017 r. wydane przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego został dokonany wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym o zmianie kapitału docelowego Emitenta oraz zmiana Statutu Emitenta w tym zakresie.
Wysokość kapitału docelowego wynosi 84.956,20 złotych.
Po zarejestrowaniu wskazanej wyżej zmiany, struktura kapitału Emitenta kształtuje się następująco: kapitał zakładowy wynosi 1.132.750,00 złotych, a kapitał docelowy wynosi 84.956,20 złotych, natomiast ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 13.625.000.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-05-26 07-05-38
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649