Raport.

EFIX DOM MAKLERSKI SA (4/2017) Przydział obligacji spółki zależnej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego RB_ASO 3/2017 Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. Zarząd spółki zależnej EFIX Data sp. z o.o. zakończył emisję i dokonał przydziału 450 sztuk (słownie: czterysta pięćdziesiąt) rocznych obligacji serii C o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-02-22 05-02-18
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649