Raport.

ELKOP SA (58/2017) Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii B

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.06.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku równoległym 590.001 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki.
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z §19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 590.001 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ELKOP S.A., o wartości nominalnej 0,70 zł każda.
Akcje serii B zgodnie z treścią Uchwały Zarządu GPW S.A. na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, zostaną wprowadzone z dniem 04.07.2017 r., w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem " PLELKOP00013".
Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ELKOP SA
ISIN:PLELKOP00013
NIP:627-001-16-20
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Józefa Maronia 44 41-506 Chorzów
Telefon:+48 32 2462471
www:www.elkop.pl
gpwlink:elkop.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-08-23Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-08-23Raport półroczny
Komentarze o spółce ELKOP
2018-03-29 14:38:56
yesokno
ok do totalnego 0,00 coraz bliżej
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649