Raport.

DOMENOMANIA.PL SA (14/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Domenomania.pl S.A. ("Spółka") informuje, że dnia 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji.
Przemysław Fedorowicz
Pan Przemysław Fedorowicz jest Absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz studiów MBA na Franklin University (Wyższa Szkoła Bankowa). Pracował jako CIO w takich firmach jak Militaria.pl, GrupaTravelplanet.pl SA czy Enovatis SA (właściciel portali Wakacje.pl i EasyGo.pl). W 2012 r. otrzymał wyróżnienie w Konkursie CIO Roku 2012 za projekty internetowe. Od 2013 r. CEO w spółce doradczej GoTechnologies. Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach oraz budowaniu strategii rozwoju spółek z branży IT i eCommerce, project managemencie oraz audytach IT/eCom Due Diligence. Przez ostatnie kilka lat uczestniczył w wielu projektach M&A pracując głównie dla funduszy VC i grup kapitałowych. Członek m.in. Rady Nadzorczej Indata Solution SA, Marketplanet.pl (Otwarty Rynek Elektroniczny SA), itd. Ponadto jest autorem kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów o tematyce historyczno-militarnej oraz IT. Wykładowca m.in. na Akademii im. Leona Koźmińskiego.
Przemysław Fedorowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Nie jest karany za przestępstwa wskazane w art.18 § 2 k.s.h.
Jerzy Kopaczewski
Pan Jerzy Kopaczewski jest Absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, specjalizacja: Systemy i Sieci. Z branżą hostingową związany od 2003 roku, od 2007 pracował jako administrator, techniczny konsultant i zarządzał infrastrukturą techniczną takich marek hostingowych na rynku Polskim jak Domenomania.pl, i365.pl, Superhost.pl, DiH.pl, o12.pl. Od 2010 roku specjalizuje się w migracjach środowisk hostingowych na platformy wirtualizowane, rozwiązania chmurowe oraz środowiska hybrydowe z wysokim stopniem automatyzacji procesów. W wolnych chwilach biega, czyta i podróżuje.
Jerzy Kopaczewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Nie jest karany za przestępstwa wskazane w art.18 § 2 k.s.h.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Domenomania.pl SA
ISIN:PLDMNMN00016
NIP:895-18-85-344
EKD: 63.11 przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych
Adres: ul. Legnicka 56 54-204 Wrocław
Telefon:+48 71 7262245
www:www.domenomania.pl
Komentarze o spółce DOMENOMANIA.PL
2018-03-27 15:31:28
juszko
nowy właściciel spółki: https://mobilum.com/ - zaczyna się robić ciekawie
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649