Raport.

DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA (17/2017) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. niniejszym podaje do publicznej wiadomości życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego SA
ISIN:PLDANKS00014
NIP:524 10 07 302
EKD: 69.20 działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Adres: ul. Rafaela 14 03-604 Warszawa
Telefon:+48 22 6788985
www:www.danks.pl
Komentarze o spółce DANKS EUROPEJSKIE ...
2019-03-24 04-03-13
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649