Raport.

DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA (16/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Zarząd Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałami od Nr 15 do Nr 19 z dnia 29 czerwca 2017 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1/ Danuta Truchel – członka Rady Nadzorczej;
2/ Maria Kołakowska – członek Rady Nadzorczej;
3/ Lucyna Warda – członek Rady Nadzorczej;
4/ Marcin Kołakowski – członek Rady Nadzorczej;
5/ Stanisław Leszek – członek Rady Nadzorczej.
Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Spółki, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI, w terminie późniejszym.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-05-22 19-05-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649