Raport.

DGA SA (15/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A.

Zarząd DGA S.A. podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 roku.
Ogólna liczba głosów przysługująca wszystkim akcjonariuszom DGA S.A. wynosi 1.130.279 głosów.
Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku przysługiwało łącznie 484.661 głosów, w tym co najmniej 5% głosów przysługiwało następującym akcjonariuszom:
1. Andrzej Głowacki - 384.807 głosów, co stanowiło 79,40% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 34,05% w ogólnej liczbie głosów;
2. Anna Szymańska - 64.854 głosy, co stanowiło 13,38% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 5,74% w ogólnej liczbie głosów;
3. Piotr Pawlikowski - 35.000 głosów, co stanowiło 7,22% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 3,10% w ogólnej liczbie głosów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:DGA SA
ISIN:PLDGA0000019
NIP:781-10-10-013
EKD: 70.22 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Towarowa 35 61-896 Poznań
Telefon:+48 61 8595900
www:www.dga.pl
Kalendarium raportów
2020-04-17Raport roczny
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-09-18Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce DGA
2020-02-22 04-02-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649