Raport.

DGA SA (13/2017) Sprzedaż udziałów w FD Polska Sp. z o.o.

Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. podpisana została umowa sprzedaży 100% udziałów spółki FD Polska Sp. z o.o. Nabywcą jest Life Fund Sp. z o.o. - spółka zależna DGA S.A. Cena transakcji ustalona została na 1.000 zł. Powyższa tranakcja nie będzie miała wpływu na skład Grupy Kapitałowej DGA S.A. W księgach rachunkowych DGA S.A. wartość udziałów FD Polska Sp. z o.o. wynosiła 0 zł.
Transakcja ma na celu optymalizację funkcjonowania Grupy Kapitałowej DGA S.A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:DGA SA
ISIN:PLDGA0000019
NIP:781-10-10-013
EKD: 70.22 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Towarowa 35 61-896 Poznań
Telefon:+48 61 8595900
www:www.dga.pl
Kalendarium raportów
2020-09-18Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
2020-06-18Raport roczny
2020-07-03Raport za I kwartał
Komentarze o spółce DGA
2020-05-26 02-05-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649