Raport.

COLUMBUS ENERGY SA (23/2017) Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z dynamicznym rozwojem, w dniu 28 czerwca 2017 roku Emitent zawarł z osobą prawną (akcjonariuszem Spółki) umowę krótkoterminowej pożyczki pieniężnej w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Spłata pożyczki (kapitału wraz z odsetkami umownymi) nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2017 roku, przy czym Emitent zastrzegł sobie prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki. Oprocentowanie pożyczki nie odbiega od warunków rynkowych.
Środki finansowe pochodzące z pożyczki przeznaczone będą na sfinansowanie zakupu urządzeń i komponentów instalacji fotowoltaicznych na korzystnych dla Emitenta warunkach.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-03 10-04-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649