Raport.

COLIAN HOLDING SA (30/2017) Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych

Zarząd Colian Holding S.A. informuje, że w dniach od 17.07.2017 r. do 27.07.2017 r. otrzymał z Domu Inwestycyjnego Erste Securities Polska S.A. informację, że w dniach od 17.07.2017 r. do 27.07.2017 r. Erste Securities Polska S.A. wykonując postanowienia Umowy o świadczenie usług w zakresie nabywania akcji z dnia 29 kwietnia 2016 roku, działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabył łącznie na własny rachunek 9.956 sztuk akcji w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, na podstawie uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 362 par.1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.
Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł.
Średnia cena zakupu wynosi 3,43 zł.
Nabyty pakiet stanowi 0,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu Colian Holding S.A. po odkupieniu akcji od Erste Securities Polska S.A. nabytych w dniach od 17.07.2017 r. do 27.07.2017 r. Spółka będzie właścicielem 10.043.377 szt. akcji, co stanowi 5,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 10.043.377 głosów, co stanowi 5,21% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Colian Holding SA
ISIN:PLJTRZN00011
NIP:554-030-91-46
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (HEAD OFFICES) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Zdrojowa 1 62-860 Opatówek
Telefon:+48 62 5903300
www:www.colian.pl
Komentarze o spółce COLIAN HOLDING
2019-05-20 04-05-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649