Raport.

CHEMOSERVIS-DWORY SA (20/2017) Zawarcie porozumień z Revico S.A. i Raunds Sp. z o.o.

Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Oświęcimiu informuje, że w dniu 19 lipca 2017 roku zawarł ze Spółką Revico S.A. porozumienie, na mocy którego Revico S.A. złoży wniosek obejmujący cofniecie powództwa w zakresie zaskarżenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 08 sierpnia 2016 roku, zawisłego przed Sądem Okręgowym w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy, za sygnaturą akt IX GC 952/16, na co Emitent wyraził zgodę. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania upadnie udzielone Postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie zabezpieczenie, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 58/2016 oraz 60/2016.
Ponadto Strony ustaliły, że złożą wspólne wnioski o zawieszenie wszystkich postępowań sądowych zawisłych między Stronami na mocy wspólnych oświadczeń.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Chemoservis-Dwory SA
ISIN:PLCHMDW00010
NIP:5491911468
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim
Telefon:+48 33 8472062
www:www.chemoservis.pl
gpwlink:chemoservis.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-31Raport za I kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce CHEMOSERVIS-DWORY
2018-04-24 10:00:15
złodziej
ZŁODZIEJ
2018-04-27 13:09:55
ISKIERKA
I TAK CIE DOJDZIEMY
2018-04-27 13:29:46
ISKIERKA
ZNASZ TAKIE SLOWO,, lincz''
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649