Raport.

CAPITAL PARK SA (24/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2017 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 79.676.298 (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 74,82 % (siedemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego, reprezentujących 82.441.538 (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-05 14-04-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649