Raport.

BYTOM SA (24/2017) Powołanie komitetu audytu

Zarząd BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 24 lipca 2017 roku powołała ze swego grona Komitet Audytu w następującym składzie: Krystian Essel (Przewodniczący Komitetu Audytu), Renata Pilch, Karolina Woźniak - Małkus. Członkiem Komitetu Audytu spełniającym warunki niezależności i posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości, przewidziane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) jest Pan Krystian Essel.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bytom SA
ISIN:PLBYTOM00010
NIP:626-000-31-74
EKD: 18.22 produkcja odzieży wierzchniej
Adres: ul. prof. M. Życzkowskiego 19 31-864 Kraków
Telefon:+48 12 6467800
www:www.bytom.com.pl
Komentarze o spółce BYTOM
2019-06-26 01-06-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649