Raport.

BUDIMEX SA (49/2017) Aneks do umowy na gwarancje bankowe z PKO BP SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. spółka została poinformowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA o podpisaniu aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r., 63/2015r z dnia 18.09.2015 r. oraz 23 / 2016 z dnia 31 marca 2016 r.
Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu, do wysokości którego Budimex może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych, z kwoty 300.000.000,- zł (słownie złotych: trzysta milionów) do kwoty 400.000.000,- zł (słownie złotych: czterysta milionów) i przedłużono termin, do którego spółka może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji do dnia 30 czerwca 2018 roku.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Budimex SA
ISIN:PLBUDMX00013
NIP:526-10-03-187
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
Telefon:+48 22 6236000
www:www.budimex.pl
Kalendarium raportów
2020-04-28Raport za I kwartał
2020-08-25Raport półroczny
2020-10-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BUDIMEX
2020-04-05 15-04-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649