Raport.

BORUTA-ZACHEM SA (6/2017) Brak przyznania dofinansowania projektu

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Boruta-Zachem S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2017 r. otrzymał z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informację, że wniosek o dofinansowanie projektu pt: "Produkcja bioproduktów stworzonych na bazie nowoczesnych ekologicznych surowców produkowanych za pomocą zaawansowanych metod biotechnologicznych" (Projekt), o złożeniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2017 z dnia 27.04.2017 r. w toku oceny przeprowadzonej przez PARP nie uzyskał odpowiedniej ilości punktów i tym samym Projekt nie został wybrany do dofinansowania.
Spółka dalej kontynuuje rozwój działalności w obszarze bioproduktów z wykorzystaniem zaawansowanych metod biotechnologicznych. Po przeanalizowaniu treści oceny wniosku, Spółka rozważy możliwość ponownego złożenia wniosku o dofinasowanie w.w. projektu w ramach nowego konkursu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Boruta-Zachem SA
ISIN:PLBRTZM00010
NIP:9532489839
EKD: 20.12 produkcja barwników i pigmentów
Adres: ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3748240
www:www.boruta-zachem.pl
Komentarze o spółce BORUTA-ZACHEM
2019-04-20 15-04-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649