Raport.

BINARY HELIX SA (8/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzecią kadencję następujące osoby:
- Pan Jacek Magdziarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej (uchwała nr 15)
- Pani Natalia Huczała – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej (uchwała nr 16)
- Pan Ryszard Królikowski – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 17)
- Pani Izabela Sawicka – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 18)
- Pani Anna Kocimska – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 19)
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-02-22 04-02-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649