Raport.

BETACOM SA (32/2017) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") od Pana Marka Szewczyka - Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z zawiadomieniami Pan Marek Szewczyk poinformował, że w dniach 28 sierpnia oraz 30 sierpnia 2017 roku nabył akcje Spółki. Emitent przekazuje w załączeniu pełną treść otrzymanych zawiadomień.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Betacom SA
ISIN:PLBTCOM00016
NIP:527-10-22-097
EKD: 72.20 działalność w zakresie oprogramowania
Adres: ul. Połczyńska 31A 01-377 Warszawa
Telefon:+48 22 5339888
www:www.betacom.com.pl
Kalendarium raportów
2019-06-19Raport roczny
2019-07-31Raport za III kwartał
2019-11-29Raport półroczny
2019-06-19Raport roczny
2019-07-31Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BETACOM
2019-05-20 07-05-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649