Raport.

APANET SA (9/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 29 czerwca 2017 r.

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu do niniejszego komunikatu podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r. Zarząd informuje ponadto o niepodjęciu przez ZWZ uchwał o numerach 11, 14, 19 oraz 20.
Zarząd Spółki zaznacza również, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ, a także że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Apanet SA
ISIN:PLAPANT00017
NIP:8971780588
EKD:
Adres: Aleja Piastów 27 52-424 Wrocław
Telefon:+48 71 7832930
www:www.apanet.pl
Komentarze o spółce APANET
2020-05-29 03-05-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649