Raport.

AFORTI HOLDING SA (21/2017) Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. - czerwiec 2017 r. / Operational and sales results of Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. a

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. za czerwiec 2017 roku.
Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za czerwiec 2017:
Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w raportowanym okresie wyniosła 3 425,23 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 602,20% w porównaniu do czerwca 2016 r.
Wartość złożonych wniosków wyniosła 15 347,39 tys. PLN, jest to wynik lepszy o 507,80% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W czerwcu zostało złożonych 190 wniosków o pożyczkę, co stanowi wzrost o 233,33% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku.
Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o.o. za czerwiec 2017:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w czerwcu wyniosła 5 643,83 tys. EUR i była wyższa o 200,54% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za czerwiec 2017:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w czerwcu 2017 r. wyniosła 1 336,21 tys. PLN. Stanowi to spadek o 8,89% w porównaniu do poprzedniego miesiąca tego roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 416 i była wyższa o 17,18% w porównaniu do maja 2017 r.
Z uwagi na to, iż podmiot Aforti Collections został zarejestrowany 5 października 2016 r. Zarząd Emitenta publikuje dane porównawcze m/m.
Tabela zawierająca dodatkowe dane raportowane za czerwiec 2017 wraz z danymi porównywalnymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Załącznik do raportu bieżącego nr. 21 /201 7

  AFORTI Finance S.A.
  01.06.2017 –
  30.06.2017
  01.06.2016 –
  30.06.2016 zmiana % 01.01.2017 –
  30.06.2017
  01.01.2016 –
  30.06.2016 zmiana %
  Wartość udzielonych pożyczek (w tys.)
  3 425,23 zł 487,78 zł 602,20% 13 809,29 zł 1 454,22 zł 849,60%
  Wartość złożonych wniosków o udzielenie pożyczki (w tys.)
  15 347,39 zł 2 525,08 zł 507,80% 64 115,03 zł 10 186,82 zł 529,39%
  Liczba złożonych wniosków o udzielenie pożyczki (w szt.)
  190 57 233,33% 982 259 279,15%


  AFORTI Exchange Sp. z o.o.
  01.06.2017 –
  30.06.2017
  01.06.2016 –
  30.06.2016 zmiana % 01.01.2017 –
  30.06.2017
  01.01.2016 –
  30.06.2016 zmiana %
  Wartość obrotu na platformie wymiany walut (w tys.)
  € 5 643,83 € 1 877,91 200,54% € 33 053,64 € 11 020,37 199,93%


  AFORTI Collections S.A.
  01.06.2017 –
  30.06.2017
  01.05.2017 –
  31.05.2017 zmiana % 01.01.2017 –
  30.06.2017
  01.01.2016 –
  30.06.2016 zmiana %
  Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (w tys.)
  1 336,21
  zł 1 466,64 zł -8,89% 14 122,82 zł - zł -
  Liczba zleceń windykacyjnych (w szt.)
  416 355 17,18% 13 616 0 -


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-03-25 21-03-33
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649