Raport.

AMICA WRONKI SA (16/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący 16/2017

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport bieżący Nr 16/2017
  Tytuł: Zmiana terminu publika cji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r.

  Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („Spółka”) informuje o zmianie
  ter minu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r .
  Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w roku 2017, opublikowanym
  R aportem bi eżącym nr 01 /2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., ter min publikacji skonsolidowanego
  raportu za I półrocze 2017 r. wyzna czony został na dzień 29 września 2017 r.
  W związku z aktualizacją harmonogramu prac S półki, nowy termin publikacji skonsolidowanego
  raportu za I półrocze 2017 r ustalony został na dzień 06 września 2017 r. (środa).
  [Zgodnie z oświadczeniem wskazanym w treści Raportu bieżącego nr 03/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku, - Amica Wronki
  Spółka Akcyjna (obecnie: „Amica Spółka Akcyjna” ) – począwszy od roku 2011 – odstąpiła od przekazywania jednostkowych
  raportów śródrocznych ].
  *****
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż pozostałe daty publikacji raportów okresowych
  (kwartalnych) w roku (za rok) 2017 pozostają bez zmian i przypadają w następujących terminach:
  A. [Raporty kwartalne]*
  Publikacja skonsolidowanego raportu za I II kwartał 2017 r. – 29 listopada 2017 rok u (środa) .
  Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 r. – 01 marca 2018 roku (czwartek).
  *Zgodnie z oświadczeniem wskazanym w treści Raportu bieżącego nr 03/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku, Amica Wronki
  Spółka Akcyjna (obecnie: „Amica Spółka Akcyjna” ) – począwszy od roku 2011 - odstąpiła od przekazywania jednostkowych
  raportów kwartalnych.
  *****


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AMICA Wronki SA
ISIN:PLAMICA00010
NIP:763-000-34-98
EKD: 27.51 produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Adres: ul. Mickiewicza 52 64-510 Wronki
Telefon:+48 67 2546111
www:www.amica.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce AMICA WRONKI
2019-05-20 04-05-18
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649