Raport.

7LEVELS SA (5/2019) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2019 roku

Postawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd 7Levels S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") zwołanego na dzień 24 maja 2019 roku.
Przyczyną odwołania jest zwołanie ZWZ z naruszeniem § 6 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", zgodnie z którym raport roczny przekazuje się nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż w dniu zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym.
Jednocześnie Spółka informuje, iż ZWZ zostanie zwołane ponownie, po publikacji raportu rocznego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:7Levels SA
ISIN:PL7LVLS00017
NIP:6751514027
EKD:58,21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres:al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 69/1A, 31-514 Kraków
Telefon:+48 660730293
www:www.7lvls.com
Komentarze o spółce 7LEVELS
2021-09-16 18-09-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor