Raport.

7FIT SA (10/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 7FIT S.A.

Zarząd Spółki 7FIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29.06.2017 roku, opublikowanymi raportem nr 9/2017 z tego samego dnia, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
Ze składu Rady Nadzorczej zostały odwołane następujące osoby:
1. Dominik Charciarek
2. Ireneusz Rymaszewski
Na stanowiska Członków Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:
1. Remigiusz Pawlik
2. Marcin Drechna
Sylwetki nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółka opublikuje raportem bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu stosownego oświadczenia w trybie i na zasadach zgodnych z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:7FIT SA
ISIN:PLTRCPS00016
NIP:8892722194
EKD: 47.73 sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Armii Krajowej 8c/2 50-541 Wrocław
Telefon:+48 71 3365094
www:www.triceps.pl
Komentarze o spółce 7FIT
2020-04-05 14-04-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649