Raport.

71MEDIA SA (8/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27.07.2018 r. po wznowieniu obrad po przerwie

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") w związku ze wznowieniem w dniu 27 lipca 2018 r. obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r., niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu Emitenta po wznowieniu obrad po przerwie.
Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJACYCH
  CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW
  NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 71MEDIA S.A.
  W DNIU 27 LIPCA 201 8 R.
  PO WZNOWIENIU OBRAD PO PRZERWIE  Zarząd 71Media S.A. z siedzibą w e Wrocławiu („Emitent”) w związku ze wznowieniem
  w dniu 27 lipca 2018 r. obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień
  29 czerwca 2018 r., niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających
  co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadz eniu Emitenta po wznowieniu
  obrad po przerwie .  1. Przemysław Czak
  Liczba zarejestrowanych na Z WZ akcji: 1.000 .000
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.000.000
  Udział głosów z zarejestrowanych akcji w ogólnej liczbie głosów [%]: 80,00 %
  Udział głosów z zarejestrowanych akcji w liczbie głosów na Z WZ [%]: 100,00 %

  ___________________________________________________ _________________ ______________________

  Ogólna liczba akcji: 1.250.000
  Liczba akcji biorących udział w ZWZ: 1.000.000
  Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym [%]: 80,00 %

  Ogólna liczba głosów: 1.250.000
  Liczba głosów biorących udział w ZWZ: 1.000.000
  Procentowy udział tychże głosów w ogólnej liczbie głosów [%]: 80,00 %  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:71Media SA
ISIN:PL71MDA00018
NIP:8971795331
EKD: 47.91 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
Adres: ul. Lelewela 4 53-505 Wrocław
Telefon:+48 71 3432615
www:www.71media.pl
Komentarze o spółce 71MEDIA
2021-09-16 18-09-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor