Raport.

71MEDIA SA (13/2017) Informacja o odstąpieniu od przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r. („ZWZ”), na którym po rozpatrzeniu Pkt 9 lit. h) porządku obrad ZWZ dotyczącego udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Emitenta absolutoriów z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, zarządzono przerwę w obradach i którego obrady miały być wznowione w dniu 27 lipca 2017 r., o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego EBI nr 11/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., z uwagi na nieobecność żadnego z akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ obrady ZWZ nie zostały wznowione w wyznaczonym dniu.
Wskutek powyższego, odstąpiono od rozpatrzenia Pkt 9 lit. i) porządku obrad dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Spółki oraz wszystkich dalszych punktów przewidzianego porządku obrad ZWZ. Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż treść skutecznie podjętych uchwał przez ZWZ do czasu ogłoszenia przerwy przekazana została przez Emitenta w załączeniu do treści raportu bieżącego EBI nr 12/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 6a), 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:71Media SA
ISIN:PL71MDA00018
NIP:8971795331
EKD: 47.91 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
Adres: ul. Lelewela 4 53-505 Wrocław
Telefon:+48 71 3432615
www:www.71media.pl
Komentarze o spółce 71MEDIA
2020-04-02 01-04-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649