Raport.

4MOBILITY SA (11/2018) Kolejny etap negocjacji w sprawie zaangażowania kapitałowego w 4Mobility S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), informuje, iż negocjacje o rozpoczęciu których informował w raporcie bieżącym nr 08/2018, są kontynuowane i przeszły w kolejny etap.
W związku z zainteresowaniem Inwestora inwestycją w Emitenta, która w zamierzeniu ma polegać na uzyskaniu przez Inwestora istotnego pakietu akcji Emitenta w wyniku objęcia akcji nowej emisji i/lub poprzez nabycie akcji Emitenta od obecnych Akcjonariuszy Emitenta, Inwestor zamierza przeprowadzić audyt w obszarze prawnym i finansowo-komercyjnym Emitenta (Due Diligence) celem dokonania weryfikacji celów inwestycyjnych Inwestora w ramach potencjalnej transakcji.
Interesy Emitenta w zakresie zabezpieczenia informacji ujawnionych, koniecznych do przeprowadzenia Due Diligence, zostały zapewnione poprzez zawarcie pomiędzy Emitentem a Inwestorem w dniu 2 sierpnia 2018 roku umowy o zachowaniu poufności.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na Emitenta w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:4Mobility SA
ISIN:PLESLTN00010
NIP:8971756182
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa
Telefon:+48 22 2288458
www:www.4mobility.pl
Komentarze o spółce 4MOBILITY
2021-08-04 21-08-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor