Raport.

4FUN MEDIA SA (23/2018) Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej uruchomienia nowej działalności przez Emitenta.

Zarząd 4fun Media S.A. ("Emitent") podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym zawarta została umowa inwestycyjna pomiędzy Emitentem oraz Michałem Traczem i Wiktorem Traczem, której przedmiotem jest określenie zasad na jakich strony umowy inwestycyjnej prowadzić będą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i wykończania tkanin oraz przygotowywania i wykonywania nadruków na tkaninach za pośrednictwem spółki zależnej Emitenta, tj. spółki pod firmą YRS Ventures 2 Sp. z o.o. (docelowa nazwa: Print Logistic Sp. z o.o.) (zwanej w niniejszym raporcie "Spółką Celową") Umowa inwestycyjna określa przede wszystkim wysokość środków pieniężnych, jaką każda ze stron umowy inwestycyjnej zasili Spółkę Celową poprzez wniesienie do Spółki Celowej wkładów pieniężnych na pokrycie obejmowanych nowo utworzonych udziałów w Spółce Celowej oraz harmonogram inwestycji.
Kwota zaangażowania finansowego Emitenta w Spółkę Celową wyniesie 920.000 złotych. Łączna kwota zaangażowania stron umowy inwestycyjnej w Spółkę Celową wyniesie 1.080.000,00 złotych. Po dokonaniu inwestycji w Spółkę Celową, tj. po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Celowej oraz wniesienia wkładów pieniężnych do Spółki Celowej Emitent posiadać będzie 59,94% udziałów w kapitale zakładowym Spólki Celowej.
Środki finansowe wniesione do Spółki przez Emitenta zostaną przeznaczone na zakup maszyn do produkcji nadruków na tekstylia (technologia: Print-on-demand), które będą wykorzystywane zarówno w działalności spółek z Grupy Emitenta (w szczególności dla CupSell Sp. o.o.), jak i dla zewnętrznych podmiotów. Celem inwestycji Emitenta w Spółkę Celową jest zapewnienie Spółce Celowej wystarczających środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie określonym w niniejszym raporcie.
Zawarcie umowy inwestycyjnej wpisuje się w realizację strategii rozwoju Grupy Kapitałowej w sektorach e-commerce i digital, o której Zarząd Emitenta poinformował w raporcie nr 17/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku. Wcześniej opublikowano informacje o objęciu pakietu kontrolnego w serwisie internetowym CupSell Sp. o.o., a następnie pakietu kontrolnego w spółce naEKRANIE.pl.
Strategia Emitenta przyjęta na lata 2018-2019 zakłada realizację inwestycji kapitałowych w sektorach e-commerce i digital w drodze obejmowania udziałów lub akcji tj. share deal lub poprzez nabywanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. tzw. asset deal.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:4Fun Media SA
ISIN:PL4FNMD00013
NIP:951-20-85-470
EKD: 59.11 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Adres: ul. Bobrowiecka 1A 00-728 Warszawa
Telefon:+48 22 4884300
www:www.4funmedia.pl
Kalendarium raportów
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce 4FUN MEDIA
2019-06-26 01-06-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649