Raport.

2INTELLECT.COM SA (5/2018) Rejestracja kapitału docelowego

Zarząd 2intellect.com SA z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji kapitału docelowego Spółki przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 stycznia 2018 r. W ramach kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 825.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.650.000 akcji zwykłych serii C po cenie emisyjnej 0,50 zł groszy za akcję. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej upoważnienie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznało Zarządowi kompetencje do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd został także upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do późniejszego zarejestrowania akcji serii C w KDPW oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.
Wpis kapitału docelowego został dokonany na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 24 z dnia 30 czerwca 2017 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

§3 ust.1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:2Intellect.com SA
ISIN:PL2INTC00018
NIP:7811864169
EKD: 62.02 działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Adres: ul. Jasielska 16 60-476 Poznań
Telefon:+48 61 8434266
www:www.2intellect.com
Komentarze o spółce 2INTELLECT.COM
2020-04-04 05-04-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649