Raport.

2C PARTNERS SA (30/2018) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu - korekta raportu 29/2018 - załącznik

Korekta raportu EBI nr 29/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Zarząd spółki 2C Partners S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w powołanym raporcie EBI nr 29/2018 nie został załączony załącznik z protokołem zawierającym uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Poniżej treść raportu 29/2018 z wymaganym załącznikiem:
Zarząd 2C Partners S.A. w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje protokół obejmujący treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02.08.2016 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów oraz pozostałe wymagane stosownymi przepisami informacje. Sprzeciwów nie zgłoszono, nie odstąpiono od żadnego punktu obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:2C Partners SA
ISIN:PL2CPRT00030
NIP:9512184278
EKD: 68.10 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Przy Bażantarni 11/F 02-793 Warszawa
Telefon:+48 22 4282346
www:www.2cp.pl
Komentarze o spółce 2C PARTNERS
2021-06-18 16-06-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor