Raport.

2INTELLECT.COM SA (9/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd 2intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej:
1. Mariusza Bławata,
2. Barbarę Badora,
3. Wojciecha Skibę,
4. Rafała Nolberta,
5. Marcina Grześkowiaka.
oraz powołało na Członków Rady Nadzorczej Emitenta następujące osoby:
1. Mariusza Bławata,
2. Tomasza Getlera,
3. Karola Kurzawskiego,
4. Rafała Nolberta,
5. Marcina Grześkowiaka.
Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, załączone zostały do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:2Intellect.com SA
ISIN:PL2INTC00018
NIP:7811864169
EKD: 62.02 działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Adres: ul. Jasielska 16 60-476 Poznań
Telefon:+48 61 8434266
www:www.2intellect.com
Komentarze o spółce 2INTELLECT.COM
2020-02-25 01-02-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649