Raport.

2C PARTNERS SA (5/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje wykaz Akcjonariuszy, uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27.06.2017 r., którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.
Reprezentowanych było 4 784 993 akcji Emitenta - 41,39 % kapitału zakładowego, z 11.558.908 akcji ogółem.
1. Łukasz Tylec:
- liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 4 784 993,
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 784 993,
- udział głosów na tym WZA: 100 %,
- udział w ogólnej liczbie głosów: 41,39 %.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-05 14-04-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649